NY utgave: Forandre med varme (2018)

- Arbeidsmåter for trygghet og trivsel i skolen


Her er det endelig - en revidert og testet utgave av Forandre med varme! Heftet inneholder 16 konkrete arbeidsmåter for bedre trygghet, trivsel og læring.  

Arbeidsmåtene er testet av 11 skoler rundt i Norge i skoleåret 2017-2018. Forandringsfabrikken har lyttet til skolenes tilbakemeldinger og justert arbeidsmåtene i tråd med deres råd.  

Resultatet er denne reviderte utgaven av Forandre med varme – arbeidsmåter for trivsel og læring i skolen (2018).

Bestill heftet i trykket versjon på e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg. 

Heftet kan lastes ned gratis her: