MITT LIV – Kunnskap fra barn forandrer Norge

I fagutviklingsarbeidet MITT LIV samarbeider barn og fagfolk om å utvikle trygge og nyttige skoler og hjelpesystemer. Kunnskap fra barn med fersk erfaring legger grunnlaget for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut. Målet er at barn skal føle seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner, for lettere å finne de beste løsningene for akkurat seg.

​Barnesyn og verdier

Felles for alle skoler og tjenester som knytter seg til MITT LIV, er felles barnesyn og verdier for samarbeid med barn.

Barnesyn
:
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet
De må bli trodd på og tatt på dypt alvor

Verdier
:
Åpenhet
Ydmykhet
Kjærlighet
Samarbeid

Velg fagutviklingsarbeid: