Kunnskap fra barn til fremtidens fagfolk

Her finner du filmer, bøker og resultatmagasiner fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Publikasjonene kan brukes som kilde på utdanningene på lik linje med forskning og praksiskunnskap. 

Hva er nyttig hjelp? Hva tenker barna at må forandres fra dagens praksis? Og hva er god profesjonalitet – sett fra barn?  Forandringsfabrikken bygger på en idé om at hvis vi skal lage nyttige hjelpetjenester, må vi høre på hva de som skal motta hjelpen mener er god hjelp.

Barn som er i barnevern, psykisk helsevern eller går på skolen har kunnskap om hvordan det er å møte disse systemene. Deres erfaringer og råd til forbedringer, er kunnskap fra barn. Kunnskapen er systematisk innhentet fra mange barn, og publiseres uten analyser eller tolkninger fra voksne. Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt over 1200 barn i barnevernet, 5000 elever i norsk skole, 600 barn i psykisk helsevern og 300 som har opplevd vold. Deres kunnskap er et viktig bidrag til utvikling av nyttige hjelpesystemer. 

Her kan du lese mer om barns kunnskap og kunnskapssenteret eller lære mer om fagutviklingsarbeidet Mitt Liv. Her kan du lese mer om ForandringsMetodikk, som er vår metode for kunnskapsinnhenting.

Proffene håper at du som er fremtidens hjelper tar med deg kunnskapen fra barn i hjertet.

Foreløpig har vi bare publikasjoner for barnevern ute. Skole og psykisk helse kommer snart!

Bøker og magasiner til barnevern og sosialt arbeid:


Hvilke verdier bør barnevernsarbeidere ha i hjertet? Se råd fra proffer.

Verdien YDMYKHET:

Verdien ÅPENHET:

Verdien KJÆRLIGHET:

Verdien SAMARBEID:

Hvordan skape trygghet i et rom?

Vil du lære mer om barns kunnskap om systemene? 

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finnes kunnskap fra barn på temaene: Barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, skole, NAV og minoriteter. 

Publikasjonene kan brukes som ressurslitteratur til oppgaver, og kan også settes på pensum av utdanningene. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!:)

Send oss en e-post på henvendelser@forandringsfabrikken.no