Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. 

Ideen er enkel, men effektiv: Hvis vi lytter til hva barn og unge sier er nyttig, og hva som må forandres – får vi systemer som gir bedre hjelp.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er en deltagende, og godt evaluert metodikk.

Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eller proffe på systemene de er i. Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 4500 SkoleProffer og 100 JustisProffer fra hele Norge. 

Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene  i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.  

Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire hovedkategorier:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Utviklingsarbeid
  • Råd til politikere og myndigheter

Forandringsfabrikken ble grunnlagt i 2004.

I 2017 ble Forandringsfabrikken pekt ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Høsten 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Dette er det eneste kunnskapssenteret i Europa som bare publiserer kunnskap fra barn.

Filosofi
Forandringsfabrikkens grunntanke er barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og at de er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor. Forandringsarbeidet er forankret i verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet. Vi tror ikke at mennesker eller systemer forandrer seg med kritikk eller harde ord. Derfor jobber vi ut fra en tanke om å ”forandre med varme”. 

Les om hvordan Forandringsfabrikken er finansiert her

Dette er styret i Forandringsfabrikken

Dette er vårt faglige råd