Forandringsfabrikkens fagområder

Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. Ideen er enkel og effektiv: For å lage gode hjelpesystemer for barn, må vi lytte til hva barn sier er nyttig hjelp og til hva som må forandres. 

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, og rettssystemet, og hørt på hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. 

Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er proffe på systemene de er i.  Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt over ver 5000 elever, 1200 barn og unge i barnevernet, 600 i psykisk helsevern og 300 som har opplevd vold. 

Erfaringer og rådene fra barna oppsummeres som "kunnskap fra barn", og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.  

Les om kunnskap fra barn i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Les mer om Forandringsfabrikken her 

Barnevern, psykisk helse, skole, vold og overgrep er de største fagområdene i Forandringsfabrikken. Les mer i artiklene under: