Proffer og fabrikkarbeidere

Her er en oversikt over oss i Forandringsfabrikken.

Foredrag eller møter? Ta kontakt her.

Proffer

Proffene bidrar med råd og erfaringer for at systemene skal bli bedre. Her er noen av dem:

Ansatte

Ledelse og administrasjon:

Psykisk helse:

Skole:

Barnevern, vold og rettssikkerhet:

Kunnskapsinnhenting og proffoppfølging:

Kunnskapssenteret:

Tilknyttet Forandringsfabrikken: