Utviklingsarbeid i psykisk helse

Utviklingsarbeidet i psykisk helsevern heter Mitt Liv Psykisk helse.

Kunnskap fra barn og unge med fersk erfaring fra systemet legger grunnlaget for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut. Målet er at unge og fagfolk bidrar sammen til å utvikle psykisk helsevern som kjennes samarbeidende, trygt og nyttig for barn og unge.

Er du fagperson som jobber med Mitt Liv? På nettsiden mittliv.no finner du inspirasjon, informasjon og verktøy til jobben din. 

I utviklingsarbeidene får vi mange innspill til viktige prosesser i arbeid med lover og retningslinjer. Les mer om vårt påvirkningsarbeid her.

Ledersamling i Mitt Liv Psykisk helse, januar 2017

Høsten 2017 i Mitt Liv Psykisk helse:

11 sykehus over hele landet fortsetter samarbeidet med PsykiskhelseProffene høsten 2017. Målet er å prøve ut arbeidsmåter basert på råd fra PsykiskhelseProffene i praksis - for å samarbeide tettere med barn og unge.

30. august 2017 samlet ledere på sykehusene seg på Gardermoen for å løfte frem resultater fra arbeidet så langt, og utforme felles ambisjoner for det neste halvåret. 

PsykiskhelseProffene besøker i løpet av høsten poliklinikker og sengeposter og har fordypningsdager sammen med fagfolkene. Her jobber unge proffer og fagfolk sammen for å finne ut hvordan arbeidsmåtene må være for at det skal fungere best mulig i praksis. 

Tema for poliklinikker:

  • Å samarbeide med barn og unge i behandling.
  • Å jobbe med årsaker og forståelse før diagnoser og medisiner

Tema for sengeposter:

  • Å samarbeide med barn og unge på sengepost. 
  • Hvordan gjøre behandling på post nyttig.

Les mer om Mitt Liv Psykisk helse på mittliv.no