Fagutviklingsarbeid i barnevernet

Fagutviklingsarbeidene i barnevernet heter Mitt Liv. 

Kunnskap fra barn og unge med fersk erfaring fra systemet legger grunnlaget for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut. Målet er at barn og unge skal føle seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner, for lettere å finne de beste løsningene for akkurat seg.

Mitt Liv Barnevern består av følgende fagutviklingsarbeid:

  • Mitt Liv Barnevernstjeneste (kommunale barnevernstjenester)
  • Mitt Liv Barnevernsinstitusjon (statlige og private barnevernsinstitusjoner)

Er du fagperson som jobber med Mitt Liv? På nettsiden mittliv.no finner du inspirasjon, informasjon og verktøy til jobben din. 


Film: Hva slags kompetanse må gode barnevernsarbeidere ha?

Råd fra BarnevernsProffene, filmet vinteren 2017.

Intervju: Tre ledere i barnevernet om Mitt Liv

Høsten 2017 i Mitt Liv:

Mitt Liv Barnevernsinstitusjon

Høsten 2017 fortsetter BarnevernsProffene å besøke de 22 institusjonene som deltar i Mitt Liv-arbeidet.

Målet er å finne gode måter å samarbeide med barn og unge på institusjoner, i samarbeid mellom fagfolk og unge. 

Les mer om Mitt Liv Barnevernsinstitusjon på mittliv.no

Mitt Liv Barnevernstjeneste

7. september samlet over 100 engasjerte ledere i barnevernet seg på Gardermoen for å stake ut veien videre i Mitt Liv Barnevernstjeneste.

Temaer som ble tatt opp var:

  • Nasjonale prosesser i barnevernet
  • Voldsrutiner og samarbeidet mellom politi og barnevern, 
  • Hvordan hente inn tilbakemeldinger fra barn og unge? 
  • Trygg foreldreinfo

Høsten 2017 fortsetter de regionale ledernettverkene for å dele erfaringer fra å implementere anbefalingene for samarbeid i barnevernet.

På agendaen i ledernettverkene:

  • Eksempler fra praksis på klokt samarbeid med barn.
  • Eksempler på samarbeid med barn og unge andre steder i landet - innspill fra andre fylker.
  • Erfaringsutveksling om samarbeid med barn i undersøkelse, hjelpetiltak, flytting, oppfølging etter flytting.
  • Presentasjon av nasjonale prosesser som fremmer samarbeid med barn og unge - fra kompetansesatsingen i barnevernet, barnevoldsutvalget og arbeidet med tilsyn som lytter til barn.

Les anbefalingene her og se presentasjoner av proffene på korte filmer her.

Les mer om Mitt Liv Barnevernstjeneste på mittliv.no