Styret

Dette er styremedlemmene i Forandringsfabrikken:

Odd Christopher Hansen (styreleder) 
Marit Sanner (fabrikkleder) 
Arne O. Holm 
Kristian Enger 
Maria Syse (representant for Ferd) 
Harald Norvik

Fra venstre: Odd Christopher Hansen, Arne O. Holm, Harald Norvik, Maria Syse, Marit Sanner og Kristian Enger.