Styret

Forandringsfabrikkens stiftelsesstyre:

Odd Christopher Hansen (styreleder) 
Marit Sanner (fabrikkleder) 
Arne O. Holm 
Kristian Enger 
Maria Syse (representant for Ferd) 
Harald Norvik

Fra venstre: Odd Christopher Hansen, Arne O. Holm, Maria Syse, Marit Sanner, Kristian Enger.