Påvirkning

Målet til Forandringsfabrikken er å lage en god skole og gode systemer rundt barn og unge, basert på kunnskap fra de som er i skolen eller systemet. For å få til det møter proffene politikere og byråkrater for å gi innspill til lovverk og prosesser som påvirker hvordan det er å være elev i skolen, benytte seg av psykisk helsetjenester eller ha tiltak i barnevernet.

Forandringsfabrikkens politiske arbeid er rettet mot nasjonale myndigheter som politikere, departement og direktorater. Noe er også rettet mot kommunale instanser. Målet er å forandre lovverk, vedtekter, retningslinjer og strukturer slik at de er i tråd med kunnskapen fra barn og unge. Forandringsfabrikken og proffene deltar på høringer, gir skriftlige innspill til politiske prosesser, møter byråkrater og politikere og har enkeltmøter med partier.

Trykk her for å finne proffenes høringsinnspill.

Proffene Fredrik og Ingebjørg møter statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Proffene Ylva og Karl Henrik på høring i Stortinget.

Proffene Alexander og Anika på høring i Stortinget.