Om proffene

Proffer er unge folk med erfaring fra skole, barnevern, psykisk helsevern eller andre systemer der man møter voksne. Vi kaller det proffer fordi man er proffe på sitt eget liv, det er en kunnskap som voksne må lytte til. Alle mellom 13 og 20 år kan bli proff i Forandringsfabrikken. 

Som proff er man med å endrer systemene ved å dele erfaringer og gir råd. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpa de ville gi, faktisk skal hjelpe? 

Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene

Forandringsfabrikken møter hundrevis av barn og unge gjennom våre prosjekter. Disse unge er grunnlaget for all kunnskap vi henter inn og alt vi gjør.

Oppfølging av proffene er alltid en del av våre prosjekter. Fabrikkarbeidere samarbeider med proffer som trenger det. FF er derfor ikke bare et sted der de bidrar til å forandre hjelpesystemene i Norge, men også et sted der de kan få inspirasjon til å forandre sitt eget liv. Gjennom å bidra i prosjektene starter mange av de unge en reise, eller de får ny kraft og nytt mot til å fortsette en reise. Forandringsfabrikken støtter dem på denne reisen.

Vil du bli proff? Eller kjenner du noen som bør bli det? Ta kontakt med oss:)


Her er noen av Proff-aktivitetene vi arrangerer:

Profftreff

Profftreff arrangeres én kveld i måneden i alle regioner, med middag og oppdrag. Profftreff er åpent for alle proffer, nye og gamle, det er en kveld med fokus på styrke og samhold, et sted å møte kjente og få god mat. Det gis alltid et oppdrag som proffene jobber med, og referater fra samlingene sendes inn til prosjektgruppa og blir svar i aktuelle prosjekter. 

I desember inviterer FF til juletreff med grøt, verksted, gaver, filmer og nisse over hele landet.

ProffCamp

ProffCamp er en sommerleir en uke i juni med over 70 unge proffer (14–18 år) fra hele landet. Leiren arrangeres i to deler, delt inn etter tema for jobbingen på leiren. 

Fellesskap, sol og bading er viktige ingredienser. Det er en leir for å gi styrke, få varme og skape vennskap. Proffene inviteres med på sommeraktiviteter, samtidig som ungdommene bidrar i samfunnsarbeid gjennom samlinger på tema og verksteder. Til leirene inviteres også barn og unge fra nærliggende asylmottak for lek og moro som grunnlag for vennskap.

Hull til gull

Forandringsfabrikken ønsker å oppmuntre viljen til å komme seg videre i livet som vi ser hos så mange unge proffer. Gjennom opplevelser av mestring og fellesskap begynner mange også å tenke fremover og ønske seg et bedre liv. Da er utdanning helt avgjørende, men for noen er det kunnskapshull som må tettes før de kan komme videre i skoleløpet sitt. I dette pilotprosjektet har vi invitert 10–15 unge proffer fra 15 til 23 år til å ta eksamener som privatister, med undervisning av gode lærere, som følger proffene tett for å kartlegge utdanningshull.


Proffer på åpning av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, august 2017