Om proffene

Proffer er unge med erfaring fra skole, barnevern, psykisk helsevern eller andre hjelpesystemer . Vi kaller dem "proffer" fordi de er proffe på å være i systemene, og det er en kunnskap det er verdt å  lytte til. Alle mellom 13 og 20 år kan bli proff i Forandringsfabrikken. 

Som proff er man med å forandre systemene, ved å dele erfaringer og gir råd. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpa de ville gi, faktisk skal hjelpe? 

Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene

Forandringsfabrikken møter hundrevis av barn og unge gjennom våre prosjekter. Disse unge er grunnlaget for all kunnskap vi henter inn og alt vi gjør.

Oppfølging av proffene er alltid en del av våre prosjekter. FF er derfor ikke bare et sted der de bidrar til å forandre hjelpesystemene i Norge, men også et sted der ungdom kan få et fellesskap og inspirasjon til å forandre sine egne liv. 

Vil du bli proff? Eller kjenner du noen som bør bli det? Ta kontakt med oss:)


Her er noen av Proff-aktivitetene vi arrangerer:

Profftreff

Profftreff arrangeres én kveld i måneden i alle regioner, med middag og oppdrag. Profftreff er åpent for alle proffer, nye og gamle, det er en kveld med fokus på styrke og samhold, et sted å møte kjente og få god mat. Det gis alltid et oppdrag som proffene jobber med, og referater fra samlingene sendes inn til prosjektgruppa og blir svar i aktuelle prosjekter. 

I desember inviterer FF til juletreff med grøt, verksted, gaver, filmer og nisse over hele landet.

ProffCamp

ProffCamp er en sommerleir en uke i juni med over 70 unge proffer (14–18 år) fra hele landet. ProffCamp er en leir for å få styrke, varme og nye vennskap. Proffene inviteres med på sommeraktiviteter, samtidig som ungdommene bidrar i samfunnsarbeid gjennom samlinger på tema og verksteder.