NYHET: Anbefalinger til god praksis for psykisk helsevern

Våren 2018 har PsykiskhelseProffer og 10 sykehus gått sammen om å lage anbefalinger til psykisk helsevern.

I 2014 presenterte unge med erfaring fra psykisk helsevern - PsykiskhelseProffene - hovedsvar til Norge om hva som er god kvalitet i psykisk helsevern (BUP). Proffene presenterte erfaringer og råd fra 120 ungdommer og var i dialoger med fagfolk og ledere i psykisk helsevern for barn og unge over hele landet. Det ble tydelig at mange fagfolk var enige i mye av det proffene sa om hva som er god hjelp. 

Herfra kom ideen om et utviklingsarbeid, og Mitt Liv Psykisk helse startet høsten 2016.

I utviklingsarbeidet har det vært viktige diskusjoner om barnesyn, verdier og hva som må være grunnlaget for god profesjonalitet. 

Proffene har også foreslått arbeidsmåter til utprøving. Poliklinikker og sengeposter rundt i landet har valgt og prøvd ut arbeidsmåter, justert dem og gitt tilbakemeldinger på hva som fungerer godt, og hva som er utfordrende. 

Fokuset er på et psykisk helsevern som kjennes samarbeidende, trygt og nyttig for barn. 

HER KAN DU LASTE NED ANBEFALINGENE:

Les nyhetssaken "Et psykisk helsevern som samarbeider med barn først"

Sykehusene som har vært med i Mitt Liv Psykisk helse, med flere av sine avdelinger er: 
- Oslo Universitetssykehus
- St. Olavs hospital
- Haukeland Universitetssykehus
- Helse Førde
- Finnmarkssykehuset
- Nordlandssykehuset
- Universitetssykehuset i Nord-Norge
- Diakonhjemmet sykehus i Oslo
- Stavanger Universitetssykehus  
- Sykehuset Innlandet


Anbefalingene er skrevet for: 
- Tjenester: både poliklinikker og sengeposter
- Fagfolk i og utenfor psykisk helsevern
- Nasjonale myndigheter som setter rammene
- Tilsynsmyndighetene som skal kontrollere klokt
- Studenter