Magasin: MinoritetsRåd (2013)

Om prosjektet:

Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn og som får hjelp av barnevernet deler erfaringer og gir råd om hva de synes er godt og dårlig barnevern og hva som kan sikre dem best mulig oppfølging i barnevernet i Norge.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 40 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750

Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant. Husk å oppgi leveringsadresse. Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.