Magasin: SøskenRåd (2013)


Unge med søsken deler erfaringer, tanker og råd om hvordan det kjennes å være søsken og vokse opp i barnevernet. De gir konkrete innspill til hvordan barnevernet kan gi best mulig støtte til søsken under omsorg. Og støtte til å ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 36 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant.