Magasin: Forandring med varme og kraft - Forandringsfabrikken 10 år (2014)

Forandringsfabrikken fylte 10 år våren 2014.
Dette ble markert med stort jubileum i Filmens Hus.
Hit var ledelse i Justisdepartementet, Helsedepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet invitert.
Viktige gjester var også ledelse i KS, Helsedirektoratet, Bufdir, forskere,
organisasjoner vi samarbeider med og en rekke fagfolk.
Det ble en varm, sterk og vi tror – en viktig dag for framtida.

Forandring med varme og kraft er et festskrift om Forandringsfabrikkens arbeid.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Heftet er gratis - du betaler kun for frakt

Faktura sendes i etterkant. Husk å oppgi leveringsadresse. Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.