Kunnskapsformidling

Til fagfolk og myndigheter

Proffene i Forandringsfabrikken presenterer oppsummert kunnskap fra barn og unge i hele landet til fagfolk og myndigheter som har makt til å forandre og forbedre skole og hjelpesystemer.

Kontakt oss for forespørsel om foredrag.

Feiring av barnekonvensjonens 25-årsjubileum, Oslo Plaza, november 2014

Til studenter

En viktig del av Proffenes arbeid i Forandringsfabrikkens, er undervisning og inspirasjon av studenter. Det er høgskoler og universiteter som utdanner fremtidens barnevernsarbeidere med den kompetansen som er nødvendig for å skape et godt og tilrettelagt barnevern.

Proffene er jevnlig på de fleste høyskoler og universiteter i Norge med studier for barnevern, sosionom, vernepleie, psykologi, lærerstudier med mer.

Kontakt oss for forespørsel om foredrag.

"

Proffene utvider vår forståelseshorisont og utvikler vår kunnskap

Faglærer ved HSN

Forandringsfabrikkens undervisning på universitet og høyskoler:

 • "KICK OFF" for førsteårsstudenter i de første ukene på studiet, med temaer som:
  • Hva er en god voksen?
  • Profesjonalitet i møte med barn og unge
  • Hvordan jobbe konkret med verdier?
 • Proffene deler erfaringer og gir råd på forelesninger om spesifikke tema, som:
  • Samtale med barn
  • Samarbeid med barn i saksbehandling
  • Gode voksne på institusjon
  • Klokhet mot vold
 • Proffene deltar i rollespill i ferdighetstrening med studenter.
 • Proffene presenterer arbeidsmåter og tankesett i Mitt Liv, sammen med praksisfeltet som jobber med dette hver dag.
 • Proffene deltar i undervisning alene med lærere de kjenner godt.


Om å ta unge proffer inn i undervisning
«Proffene utvider vår forståelseshorisont og utvikler vår kunnskap», sa en lærer på HSN da hun skulle fortelle om sine erfaringer med å bruke proffer i utdanninga. 

Proffene gir barna i systemet et ansikt og en stemme. Deres fortellinger og deres budskap er autentiske og det er ingen lærere eller lærebøker som kan formidle denne kunnskapen slik de gjør det. Gjennom å dele erfaringer og råd, og gjennom å arbeide sammen med studentene, viser proffene i praksis hvordan en god profesjonell kan samarbeide med barn og unge. Når vi klarer å kombinere den teoretiske kunnskapen med barn og unges erfaringskunnskap er vi med på å bidra til å utdanne kompetente og kloke fagfolk.

Trykk her for å kontakte Forandringsfabrikken om undervisningsopplegg


​Mitt Liv Utdanning - et utviklingsarbeid

En del av undervisningsarbeidet har sitt eget utviklingsarbeid, kalt Mitt Liv Utdanning. Det er et utviklingsarbeid i utdanningsinstitusjoner som utdanner framtidas ansatte i barnevernet og annet sosialt arbeid.

Mål for Mitt Liv Utdanning:

 • Finne ut hvordan utdanningene kan utvikle sine utdanningsprogrammer slik at studentene bedre kan få en brukerrettet kompetanse.
 • Finne ut hvordan man kan inkludere kompetansen fra møtet mellom praksisfelt og brukere.
 • Finne ut hvordan de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene kan samarbeide om å finne gode, relevante faglige felleselementer.


Les mer på mittliv.no