Forandringsfabrikkens arbeid på skole

Forandringsfabrikken har snakket med rundt 5000 elever i norsk skole om læring og trivsel siden 2014. Elevene har viktige erfaringer og råd om hvordan det er å gå på skole i dag, og hvordan de lærer best. Forandringsfabrikken tilrettelegger for at denne kunnskapen skal bli hørt av voksne som har makt til å endre systemet. 

På skolefeltet legges som regel kunnskapen fra forskere og fagfolk til grunn. Men det mangler gode svar på spørsmål som: Hvordan lærer barn best, i følge barn? Hvorfor går ikke mobbetallene ned, på tross av store nasjonale satsninger? 

Dette gjør Forandringsfabrikken på skole:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Fagutviklingsarbeid
  • Råd til politikere og myndigheter

Kunnskapsinnhenting

(Foto: SkoleProffene har viktige råd til Norge. Rådene innhentes på samlinger over hele Norge.)

Hvis skolen skal bli et godt sted for læring og trivsel for flest mulig elever, er det klokt å inkludere oppsummert kunnskap fra barn. Her finnes viktige svar og løsninger til hvordan skolen kan bli enda bedre. 

Forandringsfabrikken har i perioden 2014 til 2017 innhentet oppsummert kunnskap fra mer enn 5000 elever. De største undersøkelsene er:

Forandringsfabrikken har besøkt skoleklasser i alle fylker, bedt elevene beskrive sin skolehverdag ærlig, og gi råd om hvordan skolen kan bli bedre for alle barna.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting fra barn. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling. 

I 2018 gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende tema:

  • Hva er en god lærer?
  • Hva handler mobbing om og hvordan kan voksne møte det?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2019.


Kunnskapsformidling

(Foto: SkoleProffene reiser Norge rundt for å dele råd. Her holder de foredrag for barnehageledere i 2017)

Alle barn og unge som bidrar med svar i undersøkelsene inviteres til å bli med som SkoleProffer i Forandringsfabrikken. Da kan de aktivt være med på å formidle hovedsvar til myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Noen av hovedsvarene som formidles på skole er:

  • Trygghet i klasserommet og på skolen er avgjørende for lysten til å lære.
  • At elevene blir kjent, er avgjørende for opplevelsen av trygghet. Bli kjent er et viktig verktøy mot mobbing.
  • De voksne på skolen må ta ansvaret for elevens opplevelse av trygghet.
  • En god skole må ha elevene som nærmeste samarbeidspartnere.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Bergsbygda Montessorriskole tester verktøy. Her har elevene laget en fin illustrasjon til timen "Livet".)

Våren 2018 har 11 grunnskoler deltatt i fagutviklingsarbeidet Forandre med Varme. Skolene prøver ut verktøy for trygghet, trivsel og bedre læring, som er laget av SkoleProffene. Les mer om verktøyene her. Skolene har hatt jevnlige møter med proffene og gitt tilbakemeldinger på hvordan verktøyene fungerer i praksis. 

Timen «LIVET» er det verktøyet flest skoler har jobbet med. Dette er en ukentlig time der elevene snakker om livet. Dette gjøre for at elevene skal bli kjent, at de de skal få snakke om hvordan skolehverdagen kjennes og å ta opp både gode og vanskelige følelser. Timen «Livet» er et direkte bidrag til bedre skolemiljø og kan være et bidrag til opplæringslovens kapittel 9a. Her kan du lese om da Bergens Tidende fulgte 6. klasse hos Kronstad skole gjennom en LIVET-time.

Høsten 2018 kommer en utfyllende guide til LIVET og en oppdatert versjon av verktøyheftet Forandre med Varme. 

"

Å ansette en snakkeperson er de klokeste pengene jeg har brukt som rektor.

Rektor Melissa Ditlefsen, ved Blomhaug skole

Mer om snakkeperson og flere verktøy finner du i heftet «Forandre med Varme», som kan lastes ned i pdf eller bestilles til skolen her.   En oppdatert utgave av verktøyheftet kommer i løpet av 2018.

Råd til politikere og myndigheter 

(Foto: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med SkoleProffene i Forandringsfabrikken. Fotograf er Morten Brun)

SkoleProffene møter politikere og gir innspill til nasjonale prosesser om læring, skolemiljø og mobbing.

Les høringsinnspillene til SkoleProffene i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

SkoleProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som arbeider for en god skole. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)


"

Mange av verktøyene i Forandre med Varme jobber vi med daglig. Dette gir trygge barn som tør å stå frem og gi av seg selv. Verktøyene hjelper til å skape bedre relasjoner mellom voksne og barn, som igjen fører til et tryggere klassemiljø. Dette er positivt for den faglige utviklingen hos eleven.

Rektor Anne Grete Kringlåk, ved Bergsbygda Montessoriskole