Forandringsfabrikkens arbeid på skole

Forandringsfabrikken har snakket med rundt 5000 elever i norsk skole om læring og trivsel siden 2014. Elevene har viktige erfaringer og råd om hvordan det er å gå på skole i dag, og hvordan de lærer best. Forandringsfabrikken tilrettelegger for at denne kunnskapen skal bli hørt av voksne som har makt til å endre systemet. 

På skolefeltet legges som regel kunnskapen fra forskere og fagfolk til grunn. Men det mangler gode svar på spørsmål som: Hvordan lærer elevene best i følge barna? Hvorfor går ikke mobbetallene ned, på tross av store nasjonale satsninger? 

Hvis skolen skal bli et godt sted for læring og trivsel for flest mulig elever, er det klokt å inkludere oppsummert kunnskap fra barn. Her  finnes viktige svar og løsninger til hvordan skolen kan bli enda bedre. 

Dette gjør Forandringsfabrikken på skole:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Fagutviklingsarbeid
 • Råd til politikere og myndigheter

Kunnskapsinnhenting

(Foto: SkoleProffene har viktige råd til Norge. Rådene innhentes på samlinger over hele Norge.)

I 2018 gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende tema:

 • Hva er en god lærer?
 • Hva handler mobbing om, og hvordan oppleves det?
 • Hvordan kan elevene bli skolens samarbeidspartnere?  

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2018.

Forandringsfabrikken har i perioden 2014 til 2017 innhentet systematisk kunnskap fra mer enn 4500 elever. De største undersøkelsene på skole er:

Forandringsfabrikken har besøkt skoleklasser i alle fylker, bedt elevene beskrive sin skolehverdag ærlig og gi råd til hvordan skolen kan bli enda bedre for enda flere.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting fra barn. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling. 

Kunnskapsformidling

(Foto: SkoleProffene reiser Norge rundt for å dele råd. Her holder de foredrag for barnehageledere i 2017)

SkoleProffer som ønsker det kan bli med å formidle hovedsvar fra undersøkelsene og egne erfaringer, til myndigheter, fagfolk og utdanningene.

Noen av hovedsvarene som formidles på skole er:

 • Trygghet i klasserommet og på skolen er avgjørende for god læring.
 • At elevene blir kjent, er avgjørende for opplevelsen av trygghet. Bli kjent er et viktig verktøy mot mobbing.
 • De voksne på skolen har ansvaret for elevens trygghet.
 • En god skole må ha elevene som viktigste samarbeidspartnere.

Kunnskapen fra barn publiseres også i hefter, magasiner og filmer i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Bergsbygda Montessorriskole tester verktøy. Her har elevene laget en fin illustrasjon til timen "Livet".)

I utviklingsarbeidet "Forandre med Varme" samarbeider Forandringsfabrikken med grunnskoler flere steder i Norge. På skolene prøver fagfolkene ut elevenes forslag til hvordan man kan skape trygghet og trivsel, og arbeide mot mobbing. Personalet på skolene møter proffene jevnlig. De og gir tilbakemeldinger til hvordan verktøyene fungerer og får råd på veien videre. Les mer om verktøyene her.

Våren 2018 deltar 11 grunnskoler rundt i Norge i Forandre med Varme.

En fordypning denne våren er å utvikle innholdet i timen «Livet», en ukentlig time der elevene snakker om livet. Lærere og elever er med å utvikle dette. Dette gjøre for at elevene skal bli kjent, at de de skal få snakke om hvordan skolehverdagen kjennes og å ta opp både gode og vanskelige følelser. 

Timen «Livet» er et direkte bidrag til oppfølging av opplæringslovens kapittel 9a.

Snakkeperson er et annet av verktøyene som er foreslått av elevene. Skolen har en egen person som er tilgjengelig for elevene til å snakke om store og små problemer.

"

Å ansette en snakkeperson er de klokeste pengene jeg har brukt som rektor.

Rektor Melissa Ditlefsen, ved Blomhaug skole

Mer om snakkeperson og flere verktøy finner du i heftet «Forandre med Varme», som kan lastes ned i pdf eller bestilles til skolen her.   En oppdatert utgave av verktøyheftet kommer i løpet av 2018.

Råd til politikere og myndigheter 

(Foto: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med SkoleProffene i Forandringsfabrikken. Fotograf er Morten Brun)

SkoleProffene møter politikere og gir innspill til nasjonale prosesser om læring, skolemiljø og mobbing.

Les høringsinnspillene til SkoleProffene i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

SkoleProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som arbeider for en god skole. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)


"

Mange av verktøyene i Forandre med Varme jobber vi med daglig. Dette gir trygge barn som tør å stå frem og gi av seg selv. Verktøyene hjelper til å skape bedre relasjoner mellom voksne og barn, som igjen fører til et tryggere klassemiljø. Dette er positivt for den faglige utviklingen hos eleven.

Rektor Anne Grete Kringlåk, ved Bergsbygda Montessoriskole