Forandringsfabrikkens arbeid på psykisk helse

Forandringsfabrikken har snakket med over 600 barn som har fått psykisk helsehjelp siden 2013. De har viktige erfaringer og råd som fagfolk og myndigheter må lytte til.

Forandringsfabrikken inviterer barn og unge som får psykisk helsehjelp til å dele erfaringer og råd om hva som er nyttig hjelp og hva som ikke er nyttig.

Dette gjør Forandringsfabrikken på psykisk helse:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Fagutviklingsarbeid
  • Råd til politikere og myndigheter


Kunnskapsinnhenting

(Foto: PsykiskhelseProffene er viktige rådgivere for Norge. Rådene hentes inn på samlinger. Fotograf er Morten Brun)

For tiden gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende temaer: 

  • Hva er en god voksen når livet er strevsomt og vondt?
  • Hvordan oppleves det å få en diagnose eller medisiner?
  • Hvordan oppleves det å bli møtt med tvang i psykisk helsevern?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2019.

Kunnskapshentingen innebærer alltid å lytte til barn og unges erfaringer fra møtet med hjelpesystemet, og deres råd til hva som er god hjelp. Forandringsfabrikken har besøkt sengeposter og poliklinikker over hele Norge for å snakke med barn.

Fra 2013 til 2014 gjennomførte Forandringsfabrikken den første undersøkelsen om psykisk helse i "PsykiskhelseProffene". Undersøkelsen, som ble gjennomført blant 120 unge mellom 14 og 24 år fra nord til sør i Norge, ga tydelige svar om hva som er bra i psykisk helsevern, men også alvorlige svar om hva som må forandres.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling.  

Kunnskapsformidling 

(Foto: Proffenes råd er etterspurte. Her på foredrag hos UFT. Fotograf er Reidar Kollstad/Fædrelandsvennen)

De proffene som ønsker det kan bli med å formidle kunnskapen til myndigheter, fagfolk og utdanningene. Proffene presenterer hovedsvar fra undersøkelsene, og deler også egne erfaringer.

Noen av hovedsvarene som formidles er:

  • At voksne må vise ydmykhet og menneskevarme og derfor bruke minst mulig skjemaer, metoder og teknikker for at barnet skal snakke sant om hva som gjør vondt i livet.
  • At voksne må samarbeide tett med barnet og alltid avtale hva som skal sies videre av det barnet har fortalt. 
  • At voksne har for mye fokus på symptomer. Det fører til at mange barn får feil hjelp.

Kunnskapen fra barn publiseres i hefter, magasiner og filmer i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Her finner du blant annet magasinet PsykiskhelseProffene.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Proffer gir råd til fagfolk i Mitt Liv Psykisk helse. Fotograf er Morten Brun)

I 2016 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV Psykisk helse. Først i barne og ungdomspsykiatri (BUP), senere med kommunale tjenester for psykisk helsehjelp.

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn - og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson.

Les mer om MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

(Foto: PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken møter helseminister Bent Høie. Fotograf er Morten Brun)

PsykiskhelseProffene gir innspill til lover, forskrifter og retningslinjer. Målet er at dette utvikles i tråd med kunnskapen fra barn om hva som er god psykisk helsehjelp. 

Dette er de viktigste politiske prosessene vi jobber med på psykisk helsefeltet:

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter kan du lese høringsinnspillene fra PsykiskhelseProffene.


PsykiskhelseProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som skal bidra til god psykisk helsehjelp. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)