Forandringsfabrikkens arbeid på barnevern

Siden 2008 har Forandringsfabrikken snakket med 1200 barn i barnevernet om hvordan systemet kjennes ut for dem. Forandringsfabrikken jobber for at rådene til barn og unge som har erfaring fra barnevernet, BarnevernsProffene, skal bli hørt, og for at rådene skal føre til systemforandringer. 

Forandringsfabrikken er bygget på følgende filosofi: Hvis vi hører på hva barn og unge mener er nyttig hjelp, får vi hjelpesystemer med bedre kvalitet. Denne filosofien er grunnlaget for alt vi gjør. Vårt samfunnsoppdrag er å høre i dybden på hva barn og unge mener, og tilrettelegge for at de unge kan formidle denne kunnskapen til hjelpesystemene. Vi inviterer de unge med som «proffer» fordi de har mye kunnskap om systemene de møter.

Erfaringer og råd som oppsummeres fra barn og unge rundt i landet, blir til kunnskap fra barn og unge. 

Proffene deltar i ulike undersøkelser, på samlinger i prosjekter og utviklingsarbeid, på profftreff, på foredrag og på møter med fagfolk og myndigheter. Alt de deltar på er frivillig. Rådene som proffene presenterer er hovedsvar fra barn og unge i Forandringsfabrikkens undersøkelser. 

Dette gjør Forandringsfabrikken på barnevern:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Utviklingsarbeid
 • Råd til myndigheter og politikere

Kunnskapsinnhenting

(Foto: Over 1200 barn i barnevernet har bidratt med sin kunnskap siden 2008.) 

Barn og unge inviteres i samarbeid med barnevernstjenester og institusjoner, andre organisasjoner eller sosiale medier. Ofte kommer de sammen med andre ungdommer som er engasjerte i Forandringsfabrikken. Vi inviterer dem til samlinger, der vi legger stor vekt på å skape trygge rom og at alle ungdommene skal bidra. 

I 2018 gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på disse temaene:

 • Hva synes barn i barnevernet er nyttige hjelpetiltak?
 • Råd fra unge om fosterhjem
 • Hva er et trygt barnevern for barn 6-10 år?
 • Hva er god psykisk helsehjelp når du bor i barnevernsinstitusjon?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2018.

De siste årene har vi gjort undersøkelser om:

 • Hva er god profesjonalitet i barnevernet?
 • Kontakt med foreldre og søsken
 • Hva som er trygg barnevernsinstitusjon?
 • Enetiltak og spesialiserte hjelpetiltak (MST,FFT)

I vår kunnskapsinnhenting søker vi å få frem helt ærlige svar på hvordan virkeligheten kjennes ut, og aktivt lete etter løsninger på det som gjør vondt i livet. De grunnleggende og åpne spørsmålene som stilles er: Hva er bra? Hva må forandres? De voksne er tilretteleggere, men alle svarene kommer fra de unge.

Metoden vi bruker bygger på Participatory Learning and Action (PLA), en kjent og velprøvd metode for samfunnsutvikling.  Les mer om metoden for kunnskapsinnhenting, ForandringsMetodikk, her.

Kunnskapsformidling

(Foto: BarnevernsProffenes råd er et viktig kunnskapsbidrag, i tillegg til forskning. Her holder de foredrag sammen med flere barnevernsforskerne på #Forskningsfrokost.)

Svar som går igjen fra veldig mange barn og unge i undersøkelsene våre, løftes frem som hovedsvar fra undersøkelsene.

Hovedsvarene noteres ned som de de blir fortalt av de unge på samlingene. Svarene formidles i foredrag, magasiner, filmer og høringsinnspill.

Noen av hovedsvarene som formidles om barnevern er:

 • Aller viktigst er det at barnevernet kjennes trygt for barn. Uten det vil mange ikke kunne fortelle sant.
 • Grunnleggende i god kompetanse i barnevernet er personlig egnethet, barnesyn og verdiforankring
 • Barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner må organisere arbeidet sitt så det oppleves samarbeidende for barn
 • Barnevernet må møte barn og foreldre med ydmykhet og kjærlighet

Kunnskapen fra barn og unge publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Proffer og barnevernsledere fra hele Norge møtes i Mitt Liv Barnevern. Her fra Lillestrøm kulturhus.)

I 2013 startet Forandringsfabrikken utviklingsarbeidet «Mitt Liv Barnevern». Målet med Mitt Liv Barnevern er å utvikle barnevernstjenester som oppleves trygge og nyttige for barn - og at barnet er den nærmeste samarbeidspartneren til barnevernet. 

Viktige temaer i samarbeidet er:

 • Hva er et trygt kommunebarnevern sett fra barn?
 • Hva er god profesjonalitet hos en barnevernsarbeider?
 • Hvordan kan barnevernet jobbe for å nå inn til det som er viktigst for barnet å få hjelp til?
 • Hvordan kan barnevernet samarbeide med andre systemer på en måte som oppleves trygg for barnet?

Proffene og Forandringsfabrikken samarbeider med barnevernstjenester i ca 260 kommuner rundt om i Norge. 

I 2016 startet utviklingsarbeidet «Mitt Liv Barnevernsinstitusjon».  

Viktige temaer i samarbeidet er:

 • Hva er en trygg barnevernsinstitusjon, sett fra barn?
 • Hvilken kompetanse må de voksne som jobber på institusjon ha?
 • Hvordan kan institusjonen samarbeide på en måte som er nyttig for ungdommen?
 • Hvordan kan barnevernet hjelpe når barn har det veldig vondt?

Råd til politikere og myndigheter

(Foto: BarnevernsProffene og barneminister Linda Hofstad Helleland feirer viktige endringer i barnevernloven.)

Proffene og Forandringsfabrikken jobber for å endre lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere slik at de utvikles i tråd med kunnskapen fra barn og unge.  

I 2018 jobber vi særlig mye med disse prosessene:

 • Kompetanseløftet. BarnevernsProffene gir innspill til prosesser om ny grunnutdanning, etter- og videreutdanning, forbedring av arbeidet i barnevernstjenestene og ledernettverk.
 • Fosterhjemsutvalget. En av proffene sitter i utvalget og gir innspill fra barn.
 • Nasjonal strategi for hjelpetiltak. Proffene vil gi innspill til hva som er viktige hjelpetiltak for barn.
 • Nytt institusjonstilbud. Forandringsfabrikken er i prosjektstyret som jobber med nye kombi-/fellesinstitusjoner. 
 • Psykisk helsehjelp i undersøkelser i barnevernet og i barnevernsinstitusjon.

I kunnskapssenteret kan du finne proffenes høringsinnspill.  

BarnevernsProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som skal bidra til et godt barnevern. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)