Forandringsfabrikken 15 år - feiring over hele landet

I 2019 feirer Forandringsfabrikken (FF) 15 år. Det hele startet i 2004 i Kristiansand. Siden da har mye skjedd, og FF arbeider for lengst nasjonalt med et eget kunnskapssenter med oppsummert kunnskap gjennom flere titalls undersøkelser med mange tusen barn om hvordan det er å være i barnehage, skole, psykisk helsehjelp, barnevern, flyktningetjenester, politi, barnehus med mye mer.

Med rundt 300 aktive unge som proffer i hele landet måtte vi selvsagt feire grundig rundt i de største byene. Jubileet ble grundig markert med to arrangementer i hver by, et der ordførere og byråd inviterte til rådhuset for kake og kunnskapsformidling med ledere for byens barnehager, skoler og hjelpesystemer som møter barn. I tillegg samlet det seg nåværende og tidligere proffer fra regionen for å feire seg selv.

Byene med jubileumsfeiring:

  • Kristiansand 27. og 28. september
  • Stavanger 4. og 5. oktober
  • Bergen 11. og 12. oktober
  • Trondheim 18. og 19. oktober
  • Tromsø 25. og 26. oktober
  • Oslo 1. og 2. november

Ordfører Marianne Borgen i Oslo sammen med proffer. Foto: Morten Brun

Ordførere og byråder inviterte til kake og kunnskapsformidling

Som jubileumsgave ble proffene og Forandringsfabrikken invitert til rådhuset av ordfører Harald Furre i Kristiansand (H), ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger, byråd for barnehage, skole og idrett Linn Kristin Engø (Ap) i Bergen, ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim, ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø og ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.

Ordførerne og byråden bød på kake og inviterte også med ledende politikere og ledere for de viktigste tjenestene for barn i byene. Kommunal ledelse for barnehage, skole, psykisk helsehjelp og barnevern deltok. Det samme gjorde, i ulik konstellasjon i de forskjellige byene, ledere for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), politi, barnehus, tingretten, fylkesnemnda, Bufetat, statsadvokatene, KS, universitetene, kunnskapssentre som RVTS og RBUP og fagforeningene FO, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Psykologforeningen.

Representanter for statlige tjenester og Universitetet i Stavanger sammen med proffer. Foto: Henrik Moksnes

Proffer i et vinterlig Tromsø med ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: Sverre Simonsen

Hovedbudskap: trygge systemer for barn - hvordan får dere det til?

Proffer presenterte i de ulike byene oppsummert kunnskap fra barn fra FFs undersøkelser rettet mot de ulike systemene som var representert i rommet. Hovedbudskapet var at tjenestene må jobbe helt konkret for å sikre at barn er trygge nok til å kunne fortelle det som er viktig for seg, hvis ikke kan man gjøre mye feil fordi man mangler forståelse av barnets situasjon.

Proffer i Bergen formidler hovedbudskap fra undersøkelser, i bildet ses bl.a. byråd Linn Kristin Engø, ledende politikere fra ulike partier og fylkeslege Helga Arianson. Foto: Helge Skodvin

"

Jeg visste at jeg burde fortalt til en voksen fra jeg gikk i barnehagen, likevel fortalte jeg ikke før jeg var 16 år. Jeg stolte ikke på de voksne for jeg hadde erfart fra jeg var helt liten at alt jeg sa ble fortalt videre.

En proff forklarer hovedfunn i FFs undersøkelser ved hjelp av deler av sine egen historie

Politikere og proffer foran Trondheim torg. Foto: Ole Martin Wold

Proffer i Kristiansand sammen med ordfører Harald Furre (i midten), og fra venstre direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, rådmann Camilla Dunsæd og direktør oppvekst og læring Kristin Eidet Robstad. Foto: Morten Brun

Takk til alle som deltok og lyttet til kunnskap fra barn rundt i landet!

Jubileumsarrangement for nåværende og tidligere proffer

Lørdagene var det duket for festarrangement for unge i regionen som er eller har vært aktive som proffer og formidlet resultater fra FFs undersøkelser gjennom de siste 15 årene. Det var hvite duker, deling av gode minner, musikkinnslag, masse takking av proffene og mange klemmer.

AgderProffene samlet i Kristiansand. Foto: Morten Brun

RogalandsProffene ved Breiavatnet i Stavanger. Foto: Henrik Moksnes

VestlandsProffene samlet med Bryggen i Bergen i bakgrunnen. Foto: Helge Skodvin

Middag i Trondheim for proffene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foto: Ole Martin Wold

Proffer i nord på jubileum i Tromsø med oppvekstdirektør Kari Henriksen. Foto: Forandringsfabrikken

Hundre ØstlandsProffer samlet til jubileum i Oslo. Foto: Morten Brun