Verktøy og filmer: Anbefalinger til barnevernet (2016)

Flere enn 150 tjenester i Mitt Liv barnevernstjeneste har, i samarbeid med BarnevernsProffene, vært med å utvikle "Anbefalinger til god praksis - for et barnevern som samarbeider med barn". Under kan du se korte filmklipp med proffenes forklaringer av det viktigste i anbefalingene, under temaene undersøkelsen, hjelpetiltak, hasteflytting og langtidsflytting.

Les mer om Mitt Liv Barnevernstjeneste, og de andre Mitt Liv-arbeidene, på mittliv.no

Anbefalingene til nedlasting:

Anbefalingene på film:

Anbefaling om hjelpetiltak

Anbefaling om hasteflytting

Anbefaling om langtidsflytting