Demokrati i FF

Forandringsfabrikken inviterer, inkluderer og engasjerer barn og unge som er i hjelpesystemene og skole i dag. Barn fra 10 år og oppover bidrar i kartleggingsprosjekter, presentasjoner og møter. Barn og unge gir Norge bred og dyp kunnskap om hvordan norsk skole og velferdssystemer kjennes akkurat nå.

De som ønsker det, kan delta i presentasjoner og i foredrag. Denne type organisasjonsform og representativitet er utarbeidet sammen med unge mellom 15 og 23 år. Deres innspill til hvordan organisasjonen skal bli tilgjengelig og engasjerende for ulike barn og unge, er avgjørende for hvordan vi driver. Vi mener dette sikrer representativitet «nedenfra» – gjennom å inkludere bredt. Forandringsfabrikken gir plass for at mange kan være engasjerte – mye eller lite – og alle har de en stemme inn til der beslutningene tas. Dette mener vi òg er et viktig bidrag til å gi legitimitet.

I Forandringsfabrikken trenger ingen å bli medlem, som er et bevisst valg. Hovedtyngden av unge er under 18 år, da kan medlemskap bli avhengig av at voksne aksepterer at de deltar. I medlemskap ligger også en forventning om å binde seg, opplever mange. Vi har også lært at mange unge gjerne vil «komme innom» for å se. De fleste kommer allikevel igjen. Dette tror vi handler mye om at de raskt blir inkludert og møtt med «store doser» menneskevarme og fellesskap – helt fra starten.

​Styring

Flertallet av proffene i Forandringsfabrikken Stiftelse er under 18 år. Stiftelsen har styringsgrupper på de tre hovedtemaene psykisk helse, barnevern og skole. Her sitter unge fra hver av regionene. Gruppene bringer inn ideer til nye prosjekter og peker ut nye arbeidsområder for stiftelsen. 

Styret i Forandringsfabrikken Stiftelse består av fem voksne styremedlemmer. Viktige beslutninger i Forandringsfabrikken tas i samarbeid mellom styringsgruppa og styret.  
Proffene møtes regelmessig i regionene (ca. hver måned). Fra disse treffpunktene kommer ønsker og konkrete forslag til hovedkontoret. I tillegg arrangeres ProffCamp hver sommer, en sommerleir for proffer mellom 14 og 18 år. Her kommer forslag, og det gjøres prioriteringer. Dette blir deretter del av stiftelsens satsinger.

Bilde fra ProffCamp 2015, på Skjeberg Folkehøgskole